Termes y condicions

1. INFORMACIÓ GENERAL

Les presents condicions d’ús (les “Condicions d’Ús”) regulen l’accés i la utilització del portal de vendes per internet www.entradesmitics.com (el Lloc Web) i els subdominis o pàgines web que en depenen, així com els continguts i serveis que el titular del Lloc Web posa a disposició dels seus usuaris (els “Usuaris”) i estableixen juntament amb la Política de Privadesa i de Cookies, relatives xa la gestió de dades de caràcter personal dels Usuaris, els termes i condicions pels quals es regeix el Lloc Web (els “Termes i Condicions”).

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives següents del titular del Lloc Web:

• Serveis de Ticketing Entumood SL, (d’ara endavant, “Entumood”), domiciliada a C/Tudó, 7 BJ – 43540 Sant Carles de la Ràpita (Tarragona).

• L’accés al Lloc Web o el seu ús per l’Usuari implica necessàriament, i sense reserves, el coneixement i l’acceptació dels Termes i Condicions. Per tant, es recomana que l’Usuari els llegeixi detingudament cada cop que vulgui accedir al Lloc Web.

• Entumood ha creat al Lloc Web una eina de compravenda d’entrades a través de la qual ofereix als seus usuaris el Servei de Compra d’Entrades.

• Mitjançant la prestació del Servei de Compra d’Entrades, Entumood actua únicament com a intermediari en la compravenda d’entrades entre els usuaris, i queda al marge de la relació contractual que s’estableix entre els usuaris entre si. A aquest efecte, Entumood ofereix un servei per facilitar a organitzadors d’esdeveniments i al públic en general un canal d’adquisició d’aquestes entrades, però en cap moment no actua en qualitat d’entitat organitzadora o promotora de l’esdeveniment o espectacle.

• El Servei de Compra d’Entrades serà anomenat com els “Serveis”.

• Per poder utilitzar els Serveis oferts al Lloc Web és condició necessària que els Usuaris siguin majors d’edat, per la qual cosa, amb l’acceptació dels Termes i Condicions següents, l’Usuari manifesta que és major d’edat, així com que disposa de la capacitat necessària per contractar els Serveis oferts al Lloc Web i/oa l’App.

• En relació amb això, l’Usuari serà, en tot cas, responsable de l’exactitud i veracitat de les dades proporcionades a Entumood a través del formulari de registre i processos de reserva.

• Aquells usuaris menors d’edat que estiguin interessats a contractar els serveis requeriran l’autorització prèvia dels pares o tutors legals.

2. SERVICI DE COMPRA D’ENTRADES

2.1. Descripció

Entumood posa a la disposició dels seus Usuaris un Servei de Compra d’Entrades a través del qual els Compradors poden adquirir, de forma ràpida i senzilla a través de diferents mitjans, entrades per als Esdeveniments.

Entumood, únicament, actua com a intermediari entre els organitzadors i els compradors en la compravenda d’entrades dels esdeveniments, gestionant en nom i per compte dels organitzadors la distribució d’entrades, per la qual cosa en cap moment actua com a organitzador dels esdeveniments ni participa en cap aspecte organitzatiu d’aquests esdeveniments.

2.2. Com comprar entrades?

Per comprar entrades dels Esdeveniments disponibles al Lloc Web cal seguir els passos següents:

1. Seleccionar l’esdeveniment al qual el Comprador vol assistir;

2. Un cop revisada la informació de l’Esdeveniment publicada per l’Organitzador, escollir el nombre d’entrades de l’Esdeveniment que es vulguin comprar i emplenar el formulari de pagament;

3. Emplenar el formulari de registre introduint el nom i cognoms, correu electrònic (el “Formulari de Registre de Comprador”), acceptar de manera expressa l’ús de les vostres dades personals per a les finalitats sol·licitades, així com els Termes i Condicions de Entumood que incorporen la Política de Privadesa i seleccionar “Realitzar Comanda”.

4. Un cop l’Usuari és al procés final de compra ha d’introduir les dades del mitjà de pagament (targeta de crèdit o dèbit) mitjançant el qual es vol abonar el Preu de l’entrada/es. En aquest moment el Comprador confirma que les dades de pagament introduïdes són correctes i veraces i accepta que Entumood carregui el Preu de la/les entrada/es;

5. A continuació, Entumood enviarà un correu electrònic al Comprador al compte que aquest hagi indicat al Formulari de Registre confirmant la compra de la/les entrada/es (la “Confirmació de Compra”). És possible que la Confirmació de Compra no es rebi a la Safata d’Entrada, ja que alguns serveis d’Internet ho detecten com a correu brossa, per la qual cosa Entumood recomana al Comprador que revisi en tot cas el Correu no desitjat.

6. Un cop rebuda la Confirmació de Compra, el Comprador podrà descarregar i imprimir la seva entrada o entrades, on s’indicarà la informació relativa a l’esdeveniment (data, horari, lloc de celebració, etc.)

2.3. Com accedir a l’esdeveniment?

El Comprador podrà accedir a l’esdeveniment lliurant l’entrada impresa o al mòbil a l’accés de l’esdeveniment on validarà l’entrada amb un llistat o amb un dispositiu electrònic que escaneja un codi únic inserit a l’entrada. Encara que s’imprimeixin diverses còpies de l’entrada, només es considerarà vàlida la primera entrada presentada a l’accés. Per tant, no es permetrà l’accés al recinte, en cap cas, a qui posteriorment tracti d’accedir-hi amb la mateixa entrada.

L’accés al recinte on se celebri l’esdeveniment està subjecte a les polítiques d’accés i sortida establertes per l’organitzador i/o pel propietari del recinte on se celebri l’esdeveniment, si escau.

2.4. Descripció Condicions del Servei de Venda d’Entrades

1. L’entrada/es s’emeten d’acord amb les normes i regulacions del recinte i de l’organitzador de l’esdeveniment les quals estaran a disposició del comprador a la taquilla del recinte. La infracció de qualsevol d’aquestes normes i regulacions, o qualsevol altre acte que pugui provocar dany, perjudici o greuge, donarà dret a l’organitzador de l’esdeveniment a expulsar el Comprador del recinte;

2. La revenda il·legal d’una entrada o l’intent de revenda il·legal constitueix una causa suficient per a la confiscació o cancel·lació d’aquesta entrada sense dret a reemborsament ni qualsevol altre tipus de compensació;

3. Una entrada no es pot utilitzar per a fins publicitaris, comercials, promocionals, de jocs, concursos o apostes, sense autorització prèvia, expressa i fefaent de l’Organitzador i de Entumood;

4. L’esdeveniment podrà ser gravat per a fins comercials i/o promocionals, per la qual cosa els compradors atorguen el seu consentiment mitjançant l’accés a l’esdeveniment perquè la seva imatge pugui ser gravada i reproduïda posteriorment amb les finalitats esmentades com a part del públic;

5. Entumood no participa en l’organització dels Esdeveniments, per la qual cosa no gestiona i no és responsable d’aspectes com condicions de visibilitat, qualitat acústica, comoditat del local, accessibilitat, polítiques d’accés i sortida del recinte, etc. competeixen exclusivament a l’organitzador;

6. L’organitzador es reserva el dret d’admissió a l’esdeveniment;

7. L’organitzador està legalment autoritzat a efectuar les revisions i registres pertinents per verificar que es compleixen les condicions de seguretat dins del recinte on se celebri l’esdeveniment;

8. Qualsevol entrada arrugada, mal impresa, trencada o que presenti indicis de falsificació autoritzarà l’organitzador a privar el portador de l’accés a l’esdeveniment;

9. Ni Entumood ni l’Organitzador de l’Esdeveniment no es fan responsables de la pèrdua o del robatori de l’entrada;

10. Entumood podrà analitzar i avaluar el possible frau de la compra d’entrades, gestionant el “charge back” o reculada de pagament als Compradors de les entrades si escau, informant a l’Organitzador de l’esdeveniment de les actuacions pertinents; i

11. Entumood podrà comunicar a l’organitzador la informació de què disposi sobre operacions de venda d’entrades dels seus esdeveniments i estadístiques d’accés dels usuaris al seu microsite d’organitzador, les quals quedaran subjectes a la confidencialitat més absoluta.

3. POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

3.1. Aspectes generals

1. No s’admetran canvis o devolucions de les entrades, excepte en cas de cancel·lació o suspensió de l’esdeveniment. Llevat dels casos establerts anteriorment, l’Usuari no podrà exercir el dret de desistiment ni de resolució, d’acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d’ordenació del comerç detallista.

En cas d’haver seleccionat l’assegurança d’entrades per a la devolució, es retornarà la suma de les entrades excloent-ne les despeses de gestió a més de l’assegurança de les entrades.

2. La impossibilitat d’assistir a un esdeveniment o espectacle o la comissió d’un error en fer la compra de l’entrada/es (per haver introduït incorrectament el correu electrònic en el procés de compra, per exemple) no són motius que permetin la seva devolució;

3. D’acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d’ordenació del comerç minorista, el Comprador no pot exercir el dret de desistiment ni de resolució ja que el subministrament de serveis relacionats amb activitats d’esbarjo està exceptuat d’aquest dret;

4. En cas de suspensió de l’esdeveniment una vegada transcorregut més de la meitat del mateix, el Comprador no té dret al reemborsament del preu de l’entrada;

5. Les males condicions climatològiques no donen dret a la devolució de l’entrada o del preu de la mateixa;

6. Davant qualsevol cancel·lació o canvi que es produeixi en un Esdeveniment, Entumood es compromet a

a) publicar-lo al Lloc Web, a la secció de l’Esdeveniment quan l’Organitzador us hagi informat, i
b) enviar un correu electrònic al Comprador a l’adreça que hagi indicat al Formulari de Registre informant-lo sobre aquesta cancel·lació o canvi;

3.2. Canvis i devolucions

1. Només s’admetran canvis i devolucions en cas de cancel·lació de l’esdeveniment, o en cas que l’esdeveniment sigui suspès dins el termini establert per l’organitzador;

2. Les cancel·lacions d’esdeveniments o canvis que es produeixin amb posterioritat a la recepció per part del Comprador de la Confirmació de Compra de l’entrada/es, com canvi de data, local, artistes, competeixen únicament i exclusivament a l’organitzador, per la qual cosa Entumood, com a distribuïdor de les entrades, únicament i exclusivament podrà procedir a la cancel·lació de les entrades i, per tant, a la devolució del preu quan rebi ordre expressa de l’organitzador de l’esdeveniment;

3. En cas que l’Organitzador decideixi procedir a la devolució del Preu, aquest serà reemborsat per Entumood en el mateix mitjà de pagament utilitzat per a la compra (targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, Bizum, Paypal, etc.) (excloent les despeses de gestió i possibles despeses derivades de la compra de les entrades) , dins del termini de quinze (15) dies hàbils des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació de l’esdeveniment;

4. RESPONSABILITAT

Entumood únicament actua com a intermediari entre els organitzadors i els compradors en la compravenda d’entrades dels esdeveniments, gestionant en nom i per compte dels organitzadors la distribució d’entrades, per la qual cosa:

1. No assumirà cap responsabilitat en cas que l’esdeveniment finalment no arribi a celebrar-se, i s’haurà d’adreçar la reclamació oportuna a l’organitzador del dit esdeveniment que, mitjançant l’acceptació dels Termes i Condicions, eximeix Entumood de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se com a conseqüència d’aquesta cancel·lació;

2. En cas que la compra d’entrades d’algun Esdeveniment es faci a través de la passarel·la de pagament de l’Organitzador (del que s’informarà degudament al Lloc Web ia l’App) i, per tant, l’import de la entrada s’aboni al compte bancari de l’Organitzador, Entumood no assumirà cap responsabilitat derivada de qualsevol reclamació que rebi per part dels Compradors en relació amb la devolució de l’import de l’entrada;

3. No es responsabilitza dels termes en què finalment es dugui a terme l’esdeveniment. Les reclamacions relatives a la qualitat, a la manera com es desenvolupa l’esdeveniment oa qualsevol aspecte organitzatiu d’aquest, s’haurà de dirigir únicament a l’organitzador de l’esdeveniment;

4. COM quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la inclusió no autoritzada per part de l’organitzador dels signes distintius o noms de domini titularitat de Entumood o qualssevol reproduccions o mencions que incloguin la denominació “Entumood” en qualsevol tipus de suport que pugui exhibir-se en espais públics no autoritzats;

5. El Lloc Web pot patir caigudes o fallades tècniques o col·lapses per la qual cosa Entumood garanteix que realitzarà els seus millors esforços per resoldre aquestes incidències en el menor temps possible, si bé, de conformitat amb el que estableix l’apartat 8 dels Termes i Condicions , declina qualsevol responsabilitat sobre això;

6. Per a aquells Esdeveniments que es considerin massius, és a dir, en què es prevegi una gran afluència de compra d’entrades, Entumood es reserva el dret a establir cues virtuals als efectes de no col·lapsar el Lloc Web i l’App.

5. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

L’Usuari reconeix i accepta que utilitza el Lloc Web en tot moment sota el seu risc i responsabilitat sencera, per la qual cosa Entumood no es responsabilitza del mal ús, ús indegut o ús contrari a les presents Condicions que pugui realitzar-los.
En conseqüència, els Usuaris seran completament responsables del correcte ús del Lloc Web amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, la moral, els bons costums i l’ordre públic, i amb el compromís d’observar diligentment qualsevol instrucció addicional que els pugui impartir Entumood.

Els Usuaris s’abstindran d’usar els serveis i continguts del Lloc Web amb fins o efectes il·lícits o fraudulents i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar el funcionament del Lloc Web , els continguts i els serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la utilització normal o gaudi del Lloc Web i de l’App a altres Usuaris. L’Usuari serà responsable dels danys i perjudicis que s’originin a Entumood com a conseqüència de la mala utilització del Lloc Web o del seu ús incomplint els Termes i Condicions.

Entumood no pot garantir, de manera absoluta, que els serveis, prestacions i funcions del vostre lloc web estiguin disponibles en qualsevol moment i lloc, ni que el programari i maquinari utilitzats estiguin completament lliures d’errors. De la mateixa manera, Entumood no pot garantir una transmissió de dades lliure de fallades, a través de tercers, especialment la transmissió a través de xarxes de telecomunicació i proveïdors dInternet. En conseqüència, Entumood declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de l’anterior.

En particular, Entumood no es fa responsable dels potencials danys o errors que, deguts a la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic (maquinari o programari) dels usuaris quan aquests accedeixin al Lloc Web o els utilitzin.

En tot cas, Entumood només respondrà d’aquells danys que l’Usuari pogués patir com a conseqüència d’una actuació dolosa, o manifestament negligent per part nostra, en relació amb l’accés al nostre Lloc Web, la prestació dels nostres serveis, així com l’ús de els nostres continguts, eines i funcionalitats.

Tot i això, Entumood posarà els mitjans raonables a disposició de l’Usuari perquè els continguts i serveis inclosos al Lloc Web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Si ho considera oportú, Entumood podrà suspendre de forma immediata la prestació del servei i, si escau, retirar els continguts que estimi incorrectes o il·legals, ja ho faci al seu criteri exclusiu, ja a petició de tercer afectat o d’autoritat competent, sense que aquesta suspensió pugui donar lloc a cap indemnització.

6. ENLLAÇOS A TERCERS

Entumood no assumeix cap responsabilitat derivada dels enllaços (links) que possibilitin, a través del Lloc Web i de l’App, l’accés a l’Usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, sempre que siguin aliens al Lloc Web i l’App. Per tant , Entumood no es fa responsable ni de la informació continguda en aquests ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se de la dita informació. Així mateix, Entumood es reserva el dret a retirar, de manera unilateral i sense avís previ, els enllaços que apareixen al Lloc Web ia l’App.

Si qualsevol Usuari o tercer observa que aquests enllaços puguin ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, haureu d’informar Entumood a través del correu electrònic [email protected]

Entumood té subscrits acords d’integració amb plataformes de venda d’entrades de tercers a través de les quals els Usuaris poden adquirir entrades, respecte de les quals Entumood declina qualsevol responsabilitat, per la qual cosa tampoc no se’n fa responsable del funcionament.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Entumood és titular o llicenciatària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos al Lloc Web, així com dels continguts accessibles a través del mateix.

L’autorització a l’Usuari per a l’accés al Lloc Web no suposa renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial sobre drets de propietat intel·lectual o industrial per part de Entumood, per la qual cosa en queda terminantment prohibit l’ús.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com els textos, imatges, disseny gràfic, estructura de navegació, informació i continguts que s’hi recullen són o bé titularitat de Entumood o bé ostenta sobre aquests els drets d’explotació necessaris, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual i industrial.

Els organitzadors garanteixen que li han estat degudament cedits o que ostenten la titularitat de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, si escau, drets d’imatge, associats als continguts que inclogui en cadascun dels esdeveniments que creï i publiqui a el Lloc Web oa l’App i, a fi de promocionar-los al Lloc Web i l’App, cedeix a Entumood tots els drets d’explotació d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial. La cessió descrita es considerarà realitzada per a tothom i sense límit temporal.

8. TANCAMENT DE COMPTE D’USUARI I SUSPENSIÓ DEL SERVEI

Entumood es reserva el dret d’admissió i exclusió del Lloc Web. Qualsevol Usuari que no compleixi els Termes i Condicions, així com amb la Política de Privadesa de Entumood podrà ser exclòs del Lloc Web.

Així mateix, Entumood podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin el que estableixen els Termes i Condicions.

9. MODIFICACIONS A LES CONDICIONS DÚS

Entumood es reserva el dret de modificar les presents Condicions d’Ús d’acord amb la legislació aplicable a cada moment, del que informarà degudament al Lloc Web ia l’App, per la qual cosa recomana a l’Usuari que les revisi periòdicament per estar informat de com Entumood protegeix la vostra informació.

10. LEGISLACIÓ

Les presents Condicions d’Ús han estat elaborades de conformitat amb allò establert a la normativa aplicable i, en particular, a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç detallista.

11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquests Termes i Condicions es regiran i interpretaran de conformitat amb la llei espanyola.

Les parts acorden sotmetre’s, per a la resolució dels conflictes derivats de la seva relació contractual, als jutjats i tribunals que siguin competents.
En compliment del que estableix la Directiva 2013/11/EU del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, i del Reglament 524/2013 del Parlament i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, posem en coneixement de tots els Usuaris que podran dur a terme les seves reclamacions en matèria de consum a través de la plataforma en línia de resolució de conflictes en línia a la qual podran accedir a través del següent enllaç http://ec.europa.eu/consumers/odr/